امضاء قرارداد با شرکت به پرداخت ملت

همراهان عزیز

جهت تسهیل فرآیند خرید و تمدید سرویس های شما عزیزان قرارداد همکاری با شرکت به پرداخت ملت جهت راه اندازی درگاه آنلاین امضاء شد. از این پس جهت انجام پرداخت های خود می توانید از این درگاه قدرتمند استفاده کنید.